Ауто Бавария Mobility

С Ауто Бавария Mobility можете да бъдете спокойни и сигурни, че винаги когато Вашият автомобил е необходимо да остане в наш сервиз, ще имате на разположение превозно средство, което ще Ви бъде в помощ в днешното забързано ежедневие.

Какво е Ауто Бавария Mobility?

Ауто Бавария Mobility е абонамент за предоставяне на услуга „заместващ автомобил“ при престой на Вашето превозно средство в сервиз на Ауто Бавария, поради ремонт вследствие на застрахователно събитие или друг негаранционен ремонт. Абонаментът може да бъде заплатен за период от една година – наведнъж при сключване на договора или разсрочен на 12 месечни вноски, без оскъпяване.

Пакети:

  • Пакет Basic

Цена годишен абонамент (без ДДС): 1250 лв.

Цена на годишен абонамент за услуга Сервиз „от врата до врата“ в комбинация с Пакет Basic (с ДДС): 150 лв.

  • Пакет Premium

Цена годишен абонамент (без ДДС): 2400 лв.

Цена на годишен абонамент за услуга Сервиз „от врата до врата“ в комбинация с Пакет Premium (с ДДС): 150 лв.

  • Пакет Luxury

Цена годишен абонамент (без ДДС): 4400 лв.

Цена на годишен абонамент за услуга Сервиз „от врата до врата“ в комбинация с Пакет Luxury: безплатно

  • Пакет Корпоративни клиенти

Цена годишен абонамент (без ДДС): 800 лв.

Цена на годишен абонамент за услуга Сервиз „от врата до врата“ в комбинация с Пакет Корпоративни клиенти: безплатно

.

Как да се абонирам?

Оставете ни Вашите контакти, а ние ще се свържем с Вас с повече информация при наличие въпроси, ще Ви изпратим бланка за абониране и/или предложение, изготвено спрямо Вашите индивидуални изисквания.

Лични данни

Съобщение


*Задължителни полета

Моето съгласие за получаване на маркетинг съобщения

Бих желал да получавам маркетинг съобщения от Ауто Бавария ООД по e-mail, телефон или услуга за изпращане на съобщения и поща.
Съгласен съм Ауто Бавария ООД (със седалище и адрес на управление ул. „Бизнес парк София“ №5) да обработва и използва предоставените от мен лични данни (напр. данни за контакт и лични данни, като дата на раждане, вид на шофьорска книжка, хобита и интереси) с цел грижи за клиента и за избрани съобщения с информация за продукти и услуги на BMW Group, както и за маркетингови проучвания. Ауто Бавария ООД може също да предоставя тези данни на определени дъщерни дружества и / или дружества, свързани с Ауто Бавария ООД, които могат да използват моите данни и да се свързват с мен за целите, посочени по-горе. Актуализациите на данните могат да се споделят между посочените дъщерни дружества.

Предпочитан начин за контакт

Съгласен съм Ауто Бавария ООД да предоставя моите данни на „БМВ България“ ЕООД, с адрес на управление: България, София 1407, район Лозенец, ЕКСПО 2000, бул. „Никола Вапцаров“ № 55 (“BMW BG”) и „БМВ България“ ЕООД да обработва и използва моите данни и да се свързва с мен за горепосочените цели. „БМВ България“ ЕООД също може да предоставя тези данни на определени дъщерни дружества, както и на определени партньори по договори и сервизи (моят посочен предпочитан търговски представител, партньори при моята покупка на автомобил, сервиз или посещения за консултации или моят регионален партньор), които могат да използват моите данни и да се свързват с мен за целите, посочени по-горе. Актуализациите на данните могат да се споделят между посочените дъщерни дружества.

Освен това, бих желал да получавам персонализирани оферти за продукти и услуги на BMW Group, които са били идентифицирани от Ауто Бавария ООД и „БМВ България“ ЕООД, въз основа на моите лични предпочитания и поведения, както и според моята употреба на продукти и услуги.
Съгласен съм личните ми данни да бъдат използвани за създаване на индивидуален клиентски профил чрез статистическа процедура. Благодарение на този профил, ще получавам маркетингови съобщения със съдържание, което се отнася до мен, например, персонализирани оферти от „БМВ България“ ЕООД и определени дъщерни дружества, както и на определени партньори по договори и сервизи (моят посочен предпочитан търговски представител, партньори при моята покупка на автомобил, сервиз или посещения за консултации или моят регионален партньор). Също така съм съгласен моят клиентски профил бъде предоставян от „БМВ България“ ЕООД на определени дъщерни дружества и партньорите по моя договор и сервизите за целите, посочени по-горе, и че тези дружества могат да се свързват с мен със съдържанието, което се отнася до мен. Там, където са налични, следните данни, предоставени от мен или генерирани в резултат от моето ползване на продукти или услуги на „БМВ България“ ЕООД, определени дъщерни дружества и техните партньори по договори и сервизи, могат да бъдат инкорпорирани в разработването на профила: информация за контакт (като напр. име, адрес, e-mail адрес); допълнителна информация/предпочитания (като напр. предпочитан търговски представител, хобита); данни за идентификация (като напр. клиентски номер, номер на договор); клиентска история (като напр. получаване на оферти, данни за покупка на превозно средство, информация за търговски представител); данни за превозното средство (като напр. данни за ползването на BMW Connected app: километраж, обем на резервоара); данни от апликации / уебсайт-/-социални медии.

Искания за промяна относно декларацията за съгласие и за упражняване на право на оттегляне
Във всеки един момент мога да оттегля декларациите за съгласие с действие за в бъдеще. След пълно оттегляне на съгласието, моят клиентски профил повече няма да бъде обработван и повече няма да получавам маркетинг съобщения. Чрез посочените по-долу начини за контакт, имам възможност също да изисквам информация относно моите данни, съхранявани при Ауто Бавария ООД и/или „БМВ България“ ЕООД, както и корекция, заличаване или блокиране на моите лични данни. Допълнителна информация относно обработването на моите лични данни и моите права могат да бъдат открити в политиката за поверителност, посочена тук.