BMW Допълнителна Удължена Гаранция

Тази застраховка е специално разработена с цел да покрие Вашите специфични нужди и очаквания, след изтичане на гаранцията на производителя, за период от 12 месеца или 24 месеца, през който разполагате със застрахователно покритие за възникнали повреди при условията на тази застраховка. Клиентите, избрали този продукт, получават възможността да обслужват своите автомобили в оторизирани сервизи на марката, от сертифицирани специалисти. Ремонтите се извършват съобразно стандартите и технологията на производителя, със специализирана апаратура и посредством влагането на оригинални резервни части.

Покритие на застраховка “Допълнителна удължена гаранция”:
1. Географско покритие
Застраховката “Допълнителна удължена гаранция” на Вашия автомобил е валидна за територията на Република България.
2. Списък на включените компоненти
Застраховката “Допълнителна удължена гаранция” покрива всички внезапно възникнали електрични и механични повреди (включително цена на труд за тяхното отстраняване или смяна), описани по-долу.
Двигател, Механична скоростна кутия, Автоматична скоростна кутия, Горивна система, Климатична система, Кормилна система, Предно и задно окачване, Спирачна система, Електрическа система и други.

Условия за приложимост на застраховката “Допълнителна удължена гаранция”:
За да бъде приложимо покритието на застраховката “Допълнителна удължена гаранция” на Вашия автомобил е необходимо да бъдат спазени следните условия:

  • Вашият автомобил трябва да е бил технически обслужван и ремонтиран при стриктно спазване на програмата за техническо обслужване на автомобила. Допустимо е отклонение от 1 (един) месец или 1 000 км (хиляда км) от датата или пробега, на които трябва да бъде извършено съответното техническо обслужване.
  • След изтичане на заводската гаранция, всеки автомобил трябва да мине технически преглед в оторизиран BMW сервиз, за да може да сключи пакет „Допълнителна удължена гаранция“. По време на периода на гаранцията, всички сервизни обслужвания и ремонти (включително тенекиджийски и бояджийски ремонти), трябва да бъдат извършвани в оторизиран BMW сервиз. Подробна информация за условията на гаранцията може да намерите в Общите условия, които са неразделна част от сключената застраховка.

За повече информация, моля попълнете контактната форма и ние ще се свържем с Вас.

Данни за клиента


Данни на автомобила

*Задължителни полета

Моето съгласие за получаване на маркетинг съобщения

Бих желал да получавам маркетинг съобщения от Ауто Бавария ООД по e-mail, телефон или услуга за изпращане на съобщения и поща.
Съгласен съм Ауто Бавария ООД (със седалище и адрес на управление ул. „Бизнес парк София“ №5) да обработва и използва предоставените от мен лични данни (напр. данни за контакт и лични данни, като дата на раждане, вид на шофьорска книжка, хобита и интереси) с цел грижи за клиента и за избрани съобщения с информация за продукти и услуги на BMW Group, както и за маркетингови проучвания. Ауто Бавария ООД може също да предоставя тези данни на определени дъщерни дружества и / или дружества, свързани с Ауто Бавария ООД, които могат да използват моите данни и да се свързват с мен за целите, посочени по-горе. Актуализациите на данните могат да се споделят между посочените дъщерни дружества.

Предпочитан начин за контакт

Съгласен съм Ауто Бавария ООД да предоставя моите данни на „БМВ България“ ЕООД, с адрес на управление: България, София 1407, район Лозенец, ЕКСПО 2000, бул. „Никола Вапцаров“ № 55 (“BMW BG”) и „БМВ България“ ЕООД да обработва и използва моите данни и да се свързва с мен за горепосочените цели. „БМВ България“ ЕООД също може да предоставя тези данни на определени дъщерни дружества, както и на определени партньори по договори и сервизи (моят посочен предпочитан търговски представител, партньори при моята покупка на автомобил, сервиз или посещения за консултации или моят регионален партньор), които могат да използват моите данни и да се свързват с мен за целите, посочени по-горе. Актуализациите на данните могат да се споделят между посочените дъщерни дружества.

Освен това, бих желал да получавам персонализирани оферти за продукти и услуги на BMW Group, които са били идентифицирани от Ауто Бавария ООД и „БМВ България“ ЕООД, въз основа на моите лични предпочитания и поведения, както и според моята употреба на продукти и услуги.
Съгласен съм личните ми данни да бъдат използвани за създаване на индивидуален клиентски профил чрез статистическа процедура. Благодарение на този профил, ще получавам маркетингови съобщения със съдържание, което се отнася до мен, например, персонализирани оферти от „БМВ България“ ЕООД и определени дъщерни дружества, както и на определени партньори по договори и сервизи (моят посочен предпочитан търговски представител, партньори при моята покупка на автомобил, сервиз или посещения за консултации или моят регионален партньор). Също така съм съгласен моят клиентски профил бъде предоставян от „БМВ България“ ЕООД на определени дъщерни дружества и партньорите по моя договор и сервизите за целите, посочени по-горе, и че тези дружества могат да се свързват с мен със съдържанието, което се отнася до мен. Там, където са налични, следните данни, предоставени от мен или генерирани в резултат от моето ползване на продукти или услуги на „БМВ България“ ЕООД, определени дъщерни дружества и техните партньори по договори и сервизи, могат да бъдат инкорпорирани в разработването на профила: информация за контакт (като напр. име, адрес, e-mail адрес); допълнителна информация/предпочитания (като напр. предпочитан търговски представител, хобита); данни за идентификация (като напр. клиентски номер, номер на договор); клиентска история (като напр. получаване на оферти, данни за покупка на превозно средство, информация за търговски представител); данни за превозното средство (като напр. данни за ползването на BMW Connected app: километраж, обем на резервоара); данни от апликации / уебсайт-/-социални медии.

Искания за промяна относно декларацията за съгласие и за упражняване на право на оттегляне
Във всеки един момент мога да оттегля декларациите за съгласие с действие за в бъдеще. След пълно оттегляне на съгласието, моят клиентски профил повече няма да бъде обработван и повече няма да получавам маркетинг съобщения. Чрез посочените по-долу начини за контакт, имам възможност също да изисквам информация относно моите данни, съхранявани при Ауто Бавария ООД и/или „БМВ България“ ЕООД, както и корекция, заличаване или блокиране на моите лични данни. Допълнителна информация относно обработването на моите лични данни и моите права могат да бъдат открити в политиката за поверителност, посочена тук.