АКТУАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ КАМПАНИИ.

Списък с всички технически кампании, които са актуални към днешна дата.

0032790200: Проверка на еърбега на водача, подмяна ако е необходимо (конверсия)

Модели: E39/E53/E46

0011050500: Проверка и ако е необходимо, подмяна на EGR охладителя

Модели:  E84 F02 F10 F11 F15 F16 F2x F30 F31 F34 N47T N57T N57Z

0011640400: Подмяна на ъгловия конектор

Модели: E60 E70 E8x E9x F10 N52K N52T

0012090500: Програмиране на управляващите блокове (DME). Спиране на доставките –

Модели: F5x F60

0011400500: Проверка на EGR охладителя, подмяна ако е необходимо

Модели: F1x F2x F3x F4x G0x G1x G3x B47

0052920200: Ремонт на скобите на ISOFIX

Модели: F16 F86  F25 F26

0063700100: Ремонт на третата стоп светлина

Модели: F06 M6

0011580500: Проверка и ако е необходимо, подмяна на EGR охладителя

Модели: Fx N57

0011830500: Подмяна на болтовете на стойката на турбокомпресора

Модели: G11 G12 G3x B57 / Delivery STOP020824

0012470500: Програмиране на управляващите блокове (OBD-Вентилация на резервоара)

Модели:F9x G80 G82 S58 S63 STOP020895

0011880500: Проверка / подмяна на EGR охладителя

Модели: F1x F2x F3x G0x G1x G3x B47O B47T B47U B47K

0011890500: Проверка / подмяна на EGR охладителя

Модели: F1x F2x F3x G0x G1x G3x B47O B47T B47U B47K

0061830500: Проверете щепселната връзка на контролера на вентилатора, ремонт, ако е необходимо (Част III)

Модели: Е9х

0011860500: Проверка и ако е необходимо подмяна на EGR охладителя

Модели: F5x F60 B47O B47U

0011870500: Проверка и ако е необходимо подмяна на EGR охладителя

Модели: F39 F45 F46 F48 B47O B47T B47U

0066490100: Проверка / кодиране на камерата за заден ход

Модели: G0x G1x G2x G3x F9x

0061030600: Програмиране на управляващите блокове (BMU), Спиране на доставките

Модели: G08 BEV

0065490300: Програмиране на управляващите блокове (RAM),

Модели: F40 F44 G0x G2x G3x / Delivery Stop STOP021432

0032200300: Ремонт на еърбега на водача (NADI - Част IV)

Модели: E46

Обадете се сега