Издател

ИЗДАТЕЛ

Ауто Бавария

Адрес

ул. „Бизнес Парк София“ 5

1766, София

Търговски регистър

Собственик и управител: Стоян Желев

ЕИК: 130981656

ДДС идентификационен номер: BG130981656

Контакти

Телефон: +359 2 976 65 02

Факс: +359 2 976 65 87

E: contact@bmw-autobavaria.bg