ПОЛИТИКА.

Дружеството Ауто Бавария е сертифицирано по международните стандарти за управление на качеството и околната среда ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015. Компанията активно е ангажирана с принципите за постоянно поддържане на високото ниво на професионализъм и грижа за клиента. С мисъл за бъдещите поколения и опазването на природните ресурси, Ръководството на Ауто Бавария прие Интегрирана политика за управление на качеството и околната среда.
 

Интегрирана политика за управление на качеството и околната среда

Ръководството на „Ауто Бавария“ ООД отдава първостепенно значение на:

 • Оправдаване на доверието на клиентите и техните постоянно повишаващи се очаквания относно качеството на предлаганите стоки и услуги;

 • Правото на бъдещите поколения на здрава и пълноценна околна среда.
   

Ръководството на „Ауто Бавария“ ООД  се ангажира с:

 • Удовлетворяване на изискванията на клиента, изискванията на нормативната база и корпоративните изисквания;

 • Въвеждането, функционирането и непрекъснатото подобряване ефикасността на Системата, в съответствие с изискванията на международните стандарти – ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015;

 • Интегрираната политика да бъде реално прилагана в дейността на Дружеството и в рамките на обхвата на Интегрираната система за управление.
   

Интегрираната политика се основава на следните принципи:

 • Провеждане на периодичен преглед на Системата, включващ както политиката, така и целите и задачите по качество и околна среда, с определените в тях отговорности на всички нива, за да гарантира тяхната адекватност.

 • Да бъде приета и прилагана на всички организационни нива. Да се насърчават служителите за подобряване качеството на извършваната от тях дейност и да опазват околната среда.

 • Подборът, квалификацията и обучението на служителите на „Ауто Бавария“ ООД е важна предпоставка за запазване и увеличаване на клиентите.

 • Служители да осъзнават своята роля и отговорност за постигане на целите и задачите на Интегрираната система за управление.

 • Създаване и поддържане отношения на партньорство с клиентите, стремеж да са информирани за всички нови модели автомобили и услуги, които предлага „Ауто Бавария“ ООД.

 • Изискванията на Интегрирана система за управление на качеството и околната среда, определени в Наръчника, процедурите, инструкциите, Програмата за управление на околната среда и техническата документация са задължителни за всички служители.

 • Провеждане на комплекс от дейности за опазване на околната среда, които са насочени към предотвратяване на замърсяването й, към нейното възстановяване, запазване и подобряване.

 • Спазване на приложимите правни и други изисквания при управление на оценените аспекти на околната среда, свързани с въздуха, водата, почвата, персонала и обществото.

Управител: Пламен  Пенчовски

АУТО БАВАРИЯ ИЗТОК.

Продажби, сервиз, резервни части и аксесоари.

Ул. „Бизнес Парк София“ 5
1766 София

Рецепция: +359 2 976 65 02
Продажби: +359 2 976 65 04
Сервиз: +359 2 976 65 16
Резервни части и аксесоари: +359 2 976 65 42
Имейл: contact@bmw-autobavaria.bg
Обслужване от независими сервизи: +359 882 353 887;
+359 884 340 480
Имейл: parts_sales@bmw-autobavaria.bg

Работно време:

Продажби
Понeделник - Петък: 09:00 – 19:00 ч.

Събота: 10:00 - 16:00 ч.
Неделя: затворено

Сервиз
Понeделник - Петък: 08:00 – 19:00 ч.
Събота: 10:00 - 16:00 ч.
Неделя: затворено

АУТО БАВАРИЯ ЗАПАД.

Сервиз, резервни части и аксесоари.

Бул. „Д-р Петър Дертлиев“ ПК 42
1335 София

Тел: +359 2 921 62 00
Имейл: contact@bmw-autobavaria.bg

Работно време:

Понеделник-петък: 09:00 – 18:00 ч.
Събота: 10:00 - 14:00 ч.
Неделя: затворено

Запазете час за сервиз
Обадете се сега