Дъщерни дружества и дружества, свързани с Ауто Бавария ООД

 

Съдружници

 

София Франс Ауто

София Ауто Моторс

 

 

Дъщерни дружества

 

Бавария Трейд Ин